Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta

 Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta

Zaskoczenia nie było. Prezydent Konina otrzymał dziś zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium za wykonanie budżetu ubiegłego roku. Obie decyzje radnych poprzedziła prezentacja dokonań miasta w tym czasie i chwilami burzliwa dyskusja.

12 za, 6 przeciw, 4 wstrzymujących – takim stosunkiem głosów Rada Miasta Konina udzieliła prezydentowi wotum zaufania za jego działania podjęte w 2023 roku.

Był to rok kilkuset wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych oraz ponad 100 inwestycji. Wśród tych ostatnich warto wymienić budowę ciepłowni geotermalnej, czy kompleksową modernizację stadionu przy ul. Dmowskiego. Te i inne efekty prac władz miasta znalazły się w raporcie, który prezydent przez ponad godzinę prezentował radnym, a potem poddał się ich ocenie.

Nie wszyscy radni zgadzali się z oceną przedstawicieli koalicji rządzącej miastem.

Piotr Korytkowski bronił raportu z działalności i wykonania budżetu wskazując na problemy z jakimi Konin, podobnie jak inne samorządy, borykał się w ostatnich latach.

Miało je za to 8 radnych, którzy wstrzymali się od głosu podczas decyzji o udzieleniu absolutorium dla prezydenta. „Za” głosowało 14 radnych.