Wóz z 30-metrową drabiną w PSP Turek

Nowy wóz bojowy ma Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku. To specjalistyczne auto z drabiną mechaniczną. Kosztowało 3,5 mln zł i zastąpi podobny, ale wysłużony już, 18-letni samochód. A nowy strażakom jest bardzo potrzebny.