Współpracują na rzecz pieczy zastępczej

Współpracy wszystkich stron zaangażowanych w funkcjonowanie pieczy zastępczej poświęcone było spotkanie zorganizowane dziś w Koninie. Organizatorami konferencji byli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Koninie oraz  starostwo powiatowe.