Zachęcali młodzież do wybierania kierunków technicznych