„Zestrzelimy koronawirusa” myśliwi dla szpitala w Kępnie

 „Zestrzelimy koronawirusa” myśliwi dla szpitala w Kępnie