Dobre 20 lat dla wielkopolskiej wsi

 Dobre 20 lat dla wielkopolskiej wsi

Tysiące inwestycji o wartości ponad 2 miliardów złotych. Taki jest efekt 2 dekad lat obecności Wielkopolski w Unii Europejskiej. Dziś ten obfity czas podsumowano w Rychwale, gdzie odbyło się pierwsze Forum 20-lecia Polski w strukturach europejskich.

Samorządowcy nie mają wątpliwości, dla Wielkopolski ostatnie dwudziestolecie było bardzo dobre.

Staramy się wykorzystać każde Euro które trafia do Wielkopolski i jesteśmy w tym bardzo skuteczni… Dzięki środkom z UE które zostały wdrożone obszary wiejskie bardzo się zmieniły – powiedział Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

W Wielkopolsce nie ma samorządu, który nie zdobyłby choćby kilku, czy kilkunastu milionów złotych środków europejskich. Większość jednak zdobyła znacznie większe kwoty.

Gdy patrzyliśmy na ostatnie 5 lat, to to są ogromne, bo ponad 10 mln zł na różne inwestycje zostały przeznaczone tutaj, ostatnia inwestycje modernizacja trybun, nawet ta sala gdzie jesteśmy była częściowo zrealizowana ze środków UE – powiedział Stefan Dziamara, Burmistrz Rychwała.

Co ważne – pieniądze z Unii trafiały zarówno do dużych aglomeracji, jak i do małych sołectw.

Jestem przekonany, że każdy z nas potrafi wskazać choćby jedną inwestycję ze swojego otoczenia, która oznaczona specjalną tablicą została zrealizowana ze środków EU, takich inwestycji w Polsce można liczyć w setkach tysięcy – powiedział Krzysztof Hetman, Europoseł.

Ogromną rolę w dystrybucji środków unijnych w wielkopolskich miasteczkach i wsiach odgrywają Lokalne Grupy Działania.

Cieszę się na nową perspektywę, fundusze są większe, więc więcej pieniążków trafi do beneficjentów – powiedział Ireneusz Ćwiek, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Solidarni w Partnerstwie”.

Efekty dotychczasowej obecności Wielkopolski w UE mają promować takie Fora, jakie odbyło się dziś w Rychwale.

Ma to na celu przybliżenie mieszkańcom wsi i wszystkich subregionów Wielkopolski, jakie korzyści mamy z członkostwa w Unii Europejskich – powiedział Sebastian Ławniczak, dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku.

Dzięki środkom unijnym w ciągu 20 lat w Wielkopolsce udało się zbudować prawie 2 tysiące km sieci kanalizacyjnych, prawie 1000 wodociągowych, a także blisko 400 km odcinków dróg gminnych i powiatowych.