Dzienny Dom Opieki Medycznej dla mieszkańców powiatu konińskiego