Kończy się Szczyt Klimatyczny

 Kończy się Szczyt Klimatyczny

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2021 dobiega końca. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że rząd zobowiązuje się do zrealizowania celów polityki klimatyczno-energetycznej w toku sprawiedliwej transformacji. Polska ma inwestować w transport niskoemisyjny i zeroemisyjny, transport elektryczny, bądź wodorowy.  

„Wszystkie nasze działania muszą prowadzić do tego, żeby ten koszt transformacji był rozłożony właściwie. Tak, żeby te grupy społeczne, które są najmniej uposażone, najbardziej uzależnione również od dotychczasowego naszego modelu energetycznego miały perspektywę zmiany i my o taką perspektywę zabiegamy. To również jest nasz cel, żeby doprowadzić do zmian klimatycznych na zasadzie takiej, która będzie sprawiedliwa społecznie” – powiedział szef polskiego rządu.