Konin: Darmowe warsztaty „Fotograficzne zbliżenia”

 Konin: Darmowe warsztaty „Fotograficzne zbliżenia”

Inicjatywa FOTOGRAFICZNE ZBLIŻENIA skierowana jest do amatorów fotografii wśród młodzieży (od 14 roku życia) i dorosłych, chcących rozwijać swoje umiejętności fotograficzne. To cykl spotkań edukacyjnych, również o charakterze warsztatowym, przybliżających i rozwijających podstawową wiedzę z zakresu robienia poprawnych zdjęć oraz sztuki fotografii, uwrażliwiających na piękno fotografii.

Akcja jest inicjatywą oddolną Renaty Rudowicz i zrealizowana zostanie w ramach zadania BLISKOteka MBP w Koninie w ramach projektu BLISKO.

W FOTOGRAFICZNYCH ZBLIŻENIACH będzie również czas na artystyczne ukazanie emocji związanych z książkami i czytaniem ponieważ inicjatywa ma na celu nie tylko popularyzację sztuki fotografii, ale i czytelnictwa wśród społeczności lokalnej. Będzie profesjonalna sesja zdjęciowa i wystawa fotografii.

FOTOGRAFICZNE ZBLIŻENIA to także projekt ukazujący  współczesną formę wypowiedzi jaką jest fotografia, obecną w różnych dziedzinach życia i różnych grupach społecznych, utrwalającą i zatrzymującą w kadrze obrazy, a także różnorodne wydarzenia życia codziennego .

fotograficzne zbliżenia - plakat

Planowane działania :

  • 4 x spotkanie edukacyjne z fotografami ok. 2,5 godziny – przekaz wiedzy z zakresu wykonywania poprawnie zdjęć wg sztuki fotografowania  i używanego sprzętu przez profesjonalistów jak i amatorów;
  • spotkanie z pasjonatami fotografowania – wymiana doświadczenia, pokaz sprzętu i rozmowa /2 godziny/;
  • 2 x  zajęcia warsztatowe :

1) warsztat w formie udział w spotkaniu ukazującym pracę reportersko – dokumentalną fotografa i wykonanie wg wskazówek zdjęć z wydarzenia popularyzującego czytanie i spotkanie z książką/ 4 godziny/, 

2) warsztaty z kreatywnej fotografii – zdjęcia z modelem w formie artystycznej na potrzeby realizacji tematu wystawowego /4 godziny/ w tle z książką;

  • przygotowanie wystawy fotograficznej i realizacja wystawa fotograficznej uczestników inicjatywy,  podsumowująca pozyskaną wiedzą i umiejętności warsztatowe  podczas całego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem  realizacji tematu popularyzującego czytelnictwo – spotkanie z książką.

Do współprowadzenia programu Renata Rudowicz zaprosiła konińskich fotografów i pasjonatów tej dziedziny sztuki : Annę Małkowicz, Olgę Marcinkowską , Patryka Koszelę i Błażeja Rudowicza

Uczestnictwo jest bezpłatne.

ZAPISY TELEFONICZNE LUB BEZPOŚREDNIE przyjmowane są w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie – OD 18 STYCZNIA DO 15 LUTEGO ; TEL. 63 242 85 37; ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin.

Liczba miejsc ograniczona! Obowiązuje kolejność zapisów.

24 LUTEGO, GODZ. 17.00, MBP w Koninie pierwsze spotkanie!

Koniecznie przynieście swoje aparaty i dobry humor!

fotograficzne zbliżenia - plakat

Realizacja inicjatywy zaplanowana jest od stycznia do końca lipca 2023 roku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

W ramach projektu BLISKO MBP w Koninie realizuje w latach 2022-2023 zadanie BLISKOteka.

Kim jest Renata Rudowicz?

Renata Rudowicz jest animatorką kultury i pasjonatką fotografowania. Związana jest z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Konińskim Klubem Fotograficznym Fajnych Fotografów. Jest organizatorką wielu interdyscyplinarnych imprez kulturalnych, wystaw młodych talentów, warsztatów oraz konkursów o charakterze ludowym.

Organizatorka przede wszystkim, licznych wystawy fotograficznych artystów z Polski jak i klubowiczów KKF FF w CKiS oraz w przestrzeni miasta Konina i okolicznych gmin – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom Konina i powiatu konińskiego. Tworzy ciekawe oferty warsztatowe, także plenerowe, zapraszając do ich prowadzenia sławy polskiej fotografii. Fotografka, pasjonatka – organizatorka comiesięcznych klubowych spotkań KKF FF i pomysłodawczyni oraz koordynatorka we wschodniej Wielkopolsce, Konińskiego Festiwalu Fotograficznego FOCUS NAD WARTĄ.

źródło: MBP. Zofii Urbanowskiej w Koninie