Maturzyści poznali wyniki

 Maturzyści poznali wyniki

Maturzyści w całej Polsce poznali dziś wyniki egzaminu dojrzałości. W skali kraju zdało go 84,1 proc maturzystów. W Koninie najlepszą zdawalnością mogą pochwalić się uczniowie liceów ogólnokształcących.

Na te wyniki maturzyści czekali od dwóch miesięcy.

W Koninie egzamin dojrzałości najlepiej napisali uczniowie III Liceum.

Do matury przystąpiło 183 uczniów, tylko jednej osobie nie udało się przejść egzaminu z języka polskiego i będzie miała egzamin poprawkowy w sierpniu… Mamy bardzo dużo dobrych wyników, wysokie procenty wszystkim serdecznie gratulujemy. – powiedziała Bożena Pyzder, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Koninie

Nieco gorszą zdawalnością może pochwalić się II Liceum.

W tym roku w II LO egzamin zdawało 265 uczniów, 1,85% nie zdało co stanowi 5 uczniów, będą egzaminy poprawkowe – powiedziała Małgorzata Koziarska-Sip, dyrektor II LO w Koninie.

W sierpniu raz jeszcze do egzaminu przystąpi 11 uczniów Pierwszego LO.

Procent to były bardzo satysfakcjonujące wyniki uczniowie bardzo się cieszyli z wyników egzaminów rozszerzonych… Były wyniki 100 procentowe i muszę powiedzieć o obowiązkowej dwujęzycznej maturze, gdzie był także wynik 100 procentowy, także jestem bardzo zadowolona – Emilia Bugaj, dyrektor I LO w Koninie.