Negocjacje PPOZ z NFZ – to nie koniec!

 Negocjacje PPOZ z NFZ – to nie koniec!

Wskazane przez NFZ środki finansowe nie są w stanie zniwelować narastającej inflacji, a tym samym utrzymać świadczeń zdrowotnych w POZ na obecnym poziomie! W rzeczywistości finansowanie spada! – alarmują lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, którzy od wielu tygodni uczestniczą w intensywnych negocjacjach mających na celu określenie realnych zasad finansowych i organizacyjnych funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w roku 2023.

29 listopada Centrala NFZ przesłała informację o stanie rozmów NFZ z Federacją PZ o przeznaczeniu dla podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2023 dodatkowych środków finansowych w wysokości 140 milionów złotych.

– W przeliczeniu na statystycznego pacjenta zadeklarowanego do podmiotu podstawowej opieki zdrowotnej jest to 3,70 zł na cały rok 2023, czyli 30 gr na miesiąc  (140 milionów zł: 38 milionów Polaków). Pieniądze te (140 mln zł) nie są dedykowane wszystkim pacjentom, a tylko grupie dzieci i młodzieży, czyli Centrala NFZ przeznaczyła w podstawowej opiece zdrowotnej dodatkowo 1,60 zł na jedno zadeklarowane dziecko, na miesiąc!  – mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Świadczeniodawcy PPOZ podkreślają, że o sukcesie negocjacyjnym zostali poinformowani… medialnie – na konferencji ministerialnej „Nowe umowy dla POZ – korzyści dla pacjentów „.

PPOZ - negocjacje- starsze panie na szpitalnym korytarzu

Na konferencji owszem, zapowiedziano owe 1,60 zł na miesiąc na każde dziecko, ale nie wyjaśniono co oznacza tytuł konferencji i jakie są konkretne korzyści dla pacjentów. Co więcej – nie wyjaśniono także jakie środki resort zdrowia przeznacza na te tajemnicze „korzyści”mówi prezes PPOZ podkreślając, że obecna sytuacja jest szczególnie ciężka i groźna zarówno dla pacjentów, jak i świadczeniodawców. – Inflacja w ochronie zdrowia sięgająca 20 procent znacząco drenuje środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie poz, a waloryzacji stawek o które wnioskowali świadczeniodawcy PPOZ nie widać! – mówi.

Stanowisko PPOZ w omawianej kwestii jest jednoznaczne i konkretne!

– Negocjacje pomiędzy Centralą NFZ a PPOZ jeszcze się nie zakończyły! Proponowane środki nie są w stanie ani zniwelować inflacji, ani utrzymać na obecnym poziomie świadczonych usług! Czekają nas bardzo trudne miesiące i nie do przewidzenia jest sytuacja w roku 2023, a co dopiero w kolejnych miesiącach roku 2024 czy 2025 – które to wskazuje Centrala NFZ w propozycji zawarcia umów. Mając to wszystko na uwadze wskazaliśmy konieczność zawarcia umów na okres do 30.06.2023 roku, gdyż przy braku waloryzacji stawek bazowych o inflację, naszym celem jest bieżąca analiza sytuacji w POZ i oczywiście prowadzenie dalszych prac w tym obszarze. Jest to niezbędne w zapewnieniu pacjentom świadczenia usług medycznych przynajmniej  na dotychczasowym poziomie – mówi Bożena Janicka.

Była to już kolejna próba dojścia do porozumienia pomiędzy Centralą NFZ a PPOZ. Ostatnio bowiem przedstawione warunki również nie zadowoliły żadnej ze stron: https://wielkopolska.tv/ppoz-i-nfz-umowy-na-swiadczenia-zdrowotne/

źródło info: PPOZ