Nowy blok opalany biomasą uroczyście oddany do użytku