Powiat turecki wspiera zdolnych uczniów i sportowców

Są zdolni, aktywni i wytrwale dążą do celu. Wyróżniający się uczniowie szkół prowadzonych przez
powiat turecki odebrali wczoraj stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe. W tym roku przyznano
ich 180.