Samorządy są gotowe do rozdawania jodku potasu na wypadek skażenia radioaktywnego