Sędzia Anna Maria Wesołowska uświadamiała konińską młodzież

Znana wszystkim ze szklanego ekranu sędzia Anna Maria Wesołowska
przyjechała do Konina, aby porozmawiać o bezpiecznej szkole i świadomym
rodzicielstwie z uczniami, ich rodzicami, a także pracownikami szkół i instytucji
związanych z pracą z młodzieżą. Zachęcała do podjęcia pewnych działań, aby
młodym łatwiej było poradzić sobie ze współczesnymi zagrożeniami.
Zobaczmy, jak wyglądało to spotkanie.