Sprawdź, gdzie jest twój lokal wyborczy. Ostatni dzień na formalności w związku z wyborami

 Sprawdź, gdzie jest twój lokal wyborczy. Ostatni dzień na formalności w związku z wyborami

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, jeszcze tylko dzisiaj (12 października) do godz. 15.30 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Koninie wydawane będą wnioski wyborców o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Tylko z takim dokumentem będzie można pójść do lokalu wyborczego innego, niż wynikający z zameldowania. Wyborcy, którzy uzyskają zaświadczenie o prawie głosowania w miejscu pobytu, są skreślani ze spisu wyborców i nie widnieją w żadnym spisie. Zostaną do niego dopisani w miejscu, w którym zdecydują się zagłosować. Nie wyklucza to jednak głosowania w swoim lokalu wyborczym, w razie zmiany decyzji na ostatnią chwilę. Z takim dokumentem można zagłosować gdziekolwiek.
Ponadto do 12 października samorząd ma obowiązek poinformowania wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.
Jeśli wybieramy się na głosowanie w miejscu swojego zameldowania, musimy dotrzeć do przypisanego nam ze względu na adres zamieszkania lokalu wyborczego. Poniżej (w galerii zdjęć) prezentujemy informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.