Wielkanocna zbiórka żywności połączona z pomaganiem Ukrainie