Czy osoby nieuprawnione chcą wpływać na działalność KSM? Spółdzielnia złożyła zawiadomienie na policję