Konne i literackie akcenty tegorocznych Dni Konina