O inflacji, drożyźnie i podatkach rozmawiają z przedsiębiorcami