Osiem tysięcy mieszkańców korzystało z roweru miejskiego