PAK KWB Konin wyremontuje drogi w gminie Kleczew

 PAK KWB Konin wyremontuje drogi w gminie Kleczew

PAK KWB Konin wyremontuje dwie drogi na terenie gminy Kleczew. Mowa o odcinkach od
drogi wojewódzkiej do ul Toruńskiej i dalej do ul. Generała Kamińskiego oraz tzw. drodze
Rutki Bis. Inwestycje warte blisko 56 mln zł umożliwi podpisane porozumienie między
Kopalnią, powiatem konińskim a gminą Kleczew. Dokument zakłada, że wyremontowane
drogi przejdą na własność obu samorządów za symboliczną złotówkę.

Kopalnia zobowiązała się do poniesienia kosztów remontów dróg, bo przyczyniła się do ich
złego stanu. Teraz chcemy naprawiać szkody, cieszę się, że tak wiele udało nam się w tej
kadencji samorządu osiągnąć – powiedział podczas podpisania dokumentu prezes zarządu
ZEPAK Piotr Woźny.

Najbardziej z podpisanego porozumienia cieszy się jednak burmistrz Kleczewa, bo gmina
zyska dwie drogi prowadzące do jej stolicy. Dzieki temu gmina będzie miała także
uporządkowaną sieć dróg powiatowych.