Plan Smart City dla miasta Konina – trwają konsultacje społeczne