Rodziny zastępcze integrowały się na dorocznym spotkaniu

Kazimierz Biskupi po raz kolejny był gospodarzem powiatowych obchodów dni
rodzicielstwa zastępczego. Spotkanie było okazją do integracji całego
środowiska pieczy zastępczej. Nie zabrakło zajęć edukacyjno-rekreacyjnych,
animacji ruchowych czy konkurencji sportowych. Na uczestników czekał także
poczęstunek.