Uczniowie z „szóstki” liczą szybciej niż kalkulator