W Miejscu Dobra jak w mrowisku. Potrzeba tam wielu rzeczy