Zarząd Powiatu przyzna nagrody za szczególną aktywność