Prezes Fundacji Podaj Dalej z prestiżowym wyróżnieniem