PiS na finiszu kampanii w Koninie

 PiS na finiszu kampanii w Koninie

Nowe, dobrze płatne miejsca pracy, taksówka dla seniorów czy campus w hotelu Konin.
To tylko niektóre z pomysłów Roberta Popkowskiego skierowane do młodych i starszych
mieszkańców. Wraz z ich realizacją kandydat na prezydenta Konina obiecuje miasto
sprawiedliwości pokoleniowej i szacunku wobec każdego.

Zatrzymać młodych w Koninie. To jeden z priorytetów dla Roberta Popkowskiego. Kandydat
Zjednoczonej Prawicy na prezydenta miasta obiecuje zadbać dla nich o nowe miejsca pracy
i godne zarobki. Nowe miejsca pracy w Koninie mają do miasta przyciągnąć nowych
mieszkańców. Ci zakwaterowanie mogliby znaleźć w hotelu Konin.

Z kolei dla starszych mieszkańców Konina Robert Popkowski proponuje świetlice
środowiskowe z ofertą dziennego pobytu oraz specjalną taksówkę. W programie
Zjednoczonej Prawicy dla Konina znalazły się także propozycje związane z Miejskim
Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Dotyczą one kwestii wyrównania szans
w wykupie mieszkań i uregulowania wysokości czynszów.