Kierowcy ignorują nowe oznakowanie na alejach 1 Maja