Kolejny sukces II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie