Konińska podstawówka i liceum rozpoczynają wspólny projekt