Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej zdominowany transformacją energetyczną