Małże pilnują jakości wody w odnowionej stacji uzdatniania