Piękno amatorskiej twórczości plastycznej – wystawa pokonkursowa w CKIS