Posłowie i ministrowie nie zobaczą kopalni i terenów zrekultywowanych