Powiat turecki stawia na OZE

2,5 miliona złotych kosztowały nowe instalacje fotowoltaiczne przy czterech budynkach użyteczności publicznej w powiecie tureckim. Dodatkowo w ramach inwestycji termomodernizacji doczekały się budynki Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku oraz Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. W Kaczkach Średnich panele nie tylko przyczynią się do obniżenia kosztów energii, będą miały także walor edukacyjny dla uczniów na profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.