Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się na Targi Odnawialnych Źródeł Energii