Samorząd z pomocą leśników wybudował drogi

Dzięki współpracy Lasów Państwowych oraz gminy Rzgów powstały dwie kilometrowe drogi, które jednoczenie ułatwią leśnikom zadania, a mieszkańcom miejscowości, w których powstały, codzienne życie. Tuż po świętach odbyło się ich oddanie do użytku.