Tapczan, opony… muszla klozetowa – co jeszcze możemy znaleźć w przydrożnych rowach?!?