Towarzysz Gierek po raz trzeci przyjechał do Konina