Urząd Gminy Grodziec ogranicza obsługę interesantów

 Urząd Gminy Grodziec ogranicza obsługę interesantów

W związku z zagrożeniem epidemicznym Urząd Gminy Grodziec od 24 marca 2021 r. do odwołania wprowadza ograniczenia w  bezpośredniej obsłudze interesantów.  

  1. Obsługa interesantów możliwa będzie tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty drogą:
  2. W przypadku umówienia wizyty w urzędzie należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie.
  3. Zachęcamy do załatwiania spraw drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Prosimy o dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
  4. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sporządzenia aktu zgonu, aktu urodzenia i wydania dowodu osobistego.
  5. Niezbędne druki można pobrać na stanowisku obsługi Klienta lub na stronie: http://bip.grodziec.pl/sprawy

Numery telefonów kontaktowych:

63 248 55 00 – Urząd Gminy Grodziec/ Sekretariat

Numery wewnętrzne:

36 – Urząd Stanu Cywilnego / dowody osobiste / biuro meldunkowe
29 – Sekretarz Gminy / Referat Organizacyjny
38 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / faktury i opłata za wodę
28 – Opłata za podatek
42 – Deklaracje podatkowe
21 – Referat Gospodarki Komunalnej / infrastruktura drogowa / wycinka drzew
23 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracje / zgłaszanie wywozu nieczystości
24 – Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego / zamówienia publiczne,
722 323 128 – Zarządzanie kryzysowe
e-mail: ug@grodziec.pl 
ePUAP: /bc954n5vwe/SkrytkaESP
Fax: 63 306 70 05

Wójt Gminy Grodziec – Mariusz Woźniak prosi o stosowanie się do wymogów sanitarnych, zachowanie bezpiecznych odległości oraz przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz korzystania z płynów dezynfekcyjnych.

źródło: Urząd Gminy Grodziec