Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa podsumowała ostatnie 12 miesięcy