Wizerunek kobiet oczami młodych twórców

Kobiety – to temat nowej wystawy uczestników zajęć plastycznych odbywających się w Konińskim Domu Kultury. Otwarto ją w galerii Kredka, gdzie zaprezentowano pracę ponad czterdzieściorga artystów. Można je oglądać do połowy kwietnia, później trafi do jednego z konińskich centrów handlowych.