Władze Briańska odpowiadają Piotrowi Korytkowskiemu