„DZIEDZICTWO POLSKICH TRADYCJI, CZYLI O KOŁACH GOSPODYŃ WIEJSKICH”