Filolodzy z UAM będą kształcić konińskich licealistów