Kładka nad kanałem Ulgi – która koncepcja zwycięży?