Konińska policja wycięła drzewa, które stwarzały zagrożenie