Przez remont mostu będzie zamknięta droga w Zastrużu